Bli med å skape det Lillestrøm vi skal gi til neste generasjon

På disse nettsidene får du et innblikk i hvilke muligheter Lillestrøm har. Og du inviteres til å si din mening og komme med forslag. Dermed kan du være med å påvirke morgendagens Lillestrøm.

 

Din mening teller!

2045

GENERASJON

Om prosjektet >>

Bli med å forme en by Norge aldri har sett maken til før

Lillestrøm har et potensial som ingen andre byer i Norge har. Folketallet kommer til å vokse kraftig de neste tiårene. Spørsmålet er dermed ikke om Lillestrøm blir en stor by, men hva slags by vi vil at barna våre skal overta.

Hele Oslo-området kommer de neste årene til å ha en svært sterk befolkningsvekst. I Oslo og Akershus bor det i dag vel 1,2 millioner mennesker. Om én generasjon - tretti år - vil folketallet ha vokst til godt over 1,6 millioner mennesker. Folketallet i Oslo-området vil i løpet av en generasjon øke med like mange mennesker som det i dag bor i Bergen og Trondheim til sammen. Det er dermed åpenbart at presset også på Nedre Romerike blir sterkt.

 

For å unngå at Nedre Romerike blir et soveområde til Oslo, er det nødvendig å utvikle et sterkt bylokomotiv for regionen. Regionen trenger et sterkt sentrum for å kunne tiltrekke seg arbeidsplasser for den neste generasjonen, og skape alle de tilbud som en større befolkning trenger. Lillestrøm har alle muligheter til å bli et godt bylokomotiv.

 

Lillestrøm har et bedre utgangspunkt enn kanskje noen annen småby i Norge. Det er kort avstand til Oslo. Lillestrøm ligger sentralt plassert i den delen av landet som kommer til å få sterkest befolkningsvekst. Byen har en unik beliggenhet mellom hovedstaden og landets hovedflyplass, med godt etablerte vei- og jernbaneforbindelser. Lillestrøm har store tilgjengelige arealer i og nær sentrum, samtidig som byen har nærhet til naturen. Og Lillestrøm har allerede en kunnskapsindustri som representerer et godt utgangspunkt for næringsutvikling.

 

Byen vil vokse i triangelet Lillestrøm-Strømmen-Kjeller. Der vil det sannsynligvis bo over 100.000 mennesker om én generasjon. Det blir en viktig oppgave å sørge for at dette blir en by som både gir økonomisk verdiskaping, samtidig som byen blir god å bo i for alle som ønsker å være en del av framtidas Lillestrøm.

 

Dessuten har vi nå muligheten til å skape en by som representerer miljø- og klimamessig bærekraft. Vi kan rett og slett skape annerledesbyen Lillestrøm.

 

Prosjektet Generasjon 2045 handler om å ta med alle som bor her, og alle som har en mening om framtidas Lillestrøm, med på råd. De barna som blir født i dag skal om en generasjon overta Lillestrøm – i 2045. Hva skal vi gi dem?

 

Navnet på prosjektet forteller at vi inviterer til å se én generasjon fram i tid – til 2045. Prosjektet er en bredt anlagt idédugnad, der både folk flest og virksomheter som arbeider med planlegging, næringsutvikling, boligbygging, samferdsel skal få si sin mening.

Om Generasjon 2045

Alle innspillene vil bli redigert og samlet i et framtidsbilde av Lillestrøm, et slags veikart til 2045. Prosjektet vil både tegne dette bildet, og skissere hvordan ulike aktører kan samarbeide på nye og gode måter for å realisere visjonen.

 

Dette er en idédugnad som er løsrevet fra kommunale planprosesser, her skal folk flest komme til orde – og innspillene overleveres på en organisert måte til kommune og næringsliv. Dermed gir prosjektet folk flest en unik mulighet til å påvirke utviklingen i nærmiljøet.

 

I tillegg til de innspillene som samles inn gjennom disse nettsidene, vil det bli gjennomført en rekke idémøter med ulike profesjonelle aktører og representanter for virksomheter og organisasjoner.

 

Du inviteres til å gi oss dine idéer og synspunkter direkte på disse nettsidene. Vi vil gjerne også at du følger med videre, og er med å diskutere framtidas Lillestrøm på prosjektets Facebook-side.

 

Det er Kunnskapsbyen Lillestrøm som står bak prosjektet Generasjon 2045, og en rekke lokale samarbeidspartnere bidrar både økonomisk og med faglige innspill. [lenke til sponsorside]

 

 

Deepti blir født på Ahus i 2015. Hun vokser opp i Lillestrøm og utdanner seg til ingeniør ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Som voksen blir hun boende i Lillestrøm og gifter seg med Martin Skedsmo.

 

I 2045 er hun en 30 år gammel småbarnsmor, som nettopp er valgt til kommunens nye ordfører. I denne videoen holder hun sin tiltredelsestale, og hun ser tilbake på hva som har skjedd i Lillestrøm siden hun ble født. Hennes Lillestrøm er resultatet av hva generasjonen før henne bestemte seg for i 2015.

Litt av svaret finner vi kanskje i filmen, gjennom vår pensjonists (Bente Børsum) tilbakeblikk og betraktninger, der hun står i 2045 og tenker tilbake på utviklingen de siste 30 år.

Se filmen fra fremtidens Lillestrøm

Møt ordfører

Deepti Skedsmo fra 2045

Hvilket Lillestrøm skal vi overlate til våre barn om 30 år?

Si din mening >>

Idédugnaden Generasjon 2045 er en invitasjon til å tenke stort og langsiktig. Det kan være fristende å tenke på hvor parkeringsplassene skal ligge, hvor mange etasjer husene skal ha og hvor bussen skal stoppe. Men vi vil gjerne ha deg med på større tanker enn disse.

La oss finne opp Lillestrøm

Still deg selv spørsmålet: Hvis Lillestrøm ikke fantes, og jeg ble bedt om å finne opp en helt ny by for mine barn? Hvordan skulle den byen være? Dette er de tankene vi er ute etter.

 

Lillestrøm skal selvsagt ha med seg både historien og dagens by inn i framtida. Men vi kan gjøre noen valg, som på en tydelig måte former det Lillestrøm vi ønsker oss om en generasjon, og som gjør Lillestrøm til en moderne by som Norge aldri har sett maken til.

 

Inviter gjerne naboen over på en kopp kaffe og diskuter framtidas Lillestrøm, eller del tankene dine med kollegene i lunsjen på jobben før du deler dem med oss. Det er den levende diskusjonen som får fram de beste idéene.

 

Det er dine egne tanker og ønsker vi vil at du skal dele med oss. Derfor vil vi ikke begrense kreativiteten din gjennom et spørreskjema. I feltet under vil vi at du skal skrive ned tankene og idéene dine akkurat slik du har dem. Men for å hjelpe deg på veien kan du gjerne ta en titt på stikkordene ved siden av.

 

Alle bidrag vil bli gjennomgått grundig, og er med å påvirke veikartet til framtidas Lillestrøm. Dette vil bli overlevert Skedsmo kommune og presentert på et folkemøte på ettervinteren 2015.

 

 

Ditt bidrag skriver du her. Tusen takk for at du er med på å skape visjonen om framtidas Lillestrøm!

 

 

Sending pågår...

The server encountered an error.

Sending fullført

Stikkord for å hjelpe deg på veien:

Hvor skal den nye byen vokse fram?

 

Hva tror du vil være viktigst for dine barn og barnebarn i framtidas Lillestrøm?

 

Hva skal prege framtidas Lillestrøm?

 

Hva slags arbeidsplasser skal framtidas Lillestrøm ha?

 

Hva skal til for å gi barna i Lillestrøm en god oppvekst?

 

Hva er viktig for å skape ‘det gode liv’ i Lillestrøm?

 

Hvordan skal framtidas Lillestrøm ta vare på sine eldre?

 

Hvordan skapes gode boliger og bomiljøer i framtidas Lillestrøm?

 

Hva slags trafikkløsninger bør framtidas Lillestrøm ha?

 

Hvordan skal vi klare å ta vare på natur og miljø i framtidas Lillestrøm?

 

Hvordan skal vi klare å skape en by som påvirker miljø og klima minst mulig?

 

Hvilken rolle skal bylokomotivet Lillestrøm ha i forhold til resten av Nedre Romerike?

 

Sponsorer og samarbeidspartnere >>

Bli med å skape det Lillestrøm vi skal gi til neste generasjon

Utviklet av Designo Reklame AS